BirthdayWishesInHindi.In
Home Birthday Wishes Hindi Quotes Marathi Quotes About Us

टोमणे मराठी स्टेटस स्वार्थी लोक | 100+ Marathi Tomane Status

टोमणे स्टेटस मराठी (Marathi tomane) जर तुम्ही शोधात असाल तर तुम्हाला या लेखात स्वार्थी लोक स्टेटस मराठी (Manala lagnare sms) हे पाहायला मिळेल.आपल्या सभोवताली वावरणाऱ्या लोकांचा स्वभाव आपल्याला चांगलाच माहिती असतो.अश्या स्वार्थी लोकांना नकळत मराठी टोमणा (Swarthi log status) मारण्यासाठी आपण स्वार्थी लोक स्टेटस (Bhavki marathi status) किंवा स्वार्थी लोग शायरी मराठी (Rajkaran quotes in marathi) हे पाहू शकता.या लेखात दिलेले स्वार्थी मित्र स्टेटस (Marathi tomane for friends) कसे वाटले हे आम्हाला नक्कीच कळवा.

येथे दिलेले स्वार्थी मित्र शायरी (Marathi tomne status) किंवा राजकारण स्टेटस मराठी (मराठी टोमणे sms) आपल्या आवडले असतील तर हे नातेवाईक स्टेटस (Marathi tomne sms) आपल्या मित्रमैत्रिणींना पाठवायला विसरू नका.

मराठी टोमणे स्टेटस | Marathi Tomne

या भागात आपल्याला मराठी स्टेटस राजकारण (Layki tomne in marathi) पाहायला मिळतील.

टोमणे मराठी स्टेटस स्वार्थी लोक
सहज हसायला जमतं मित्रांच्यात बसल्यावर 😏
मनसोक्त रडून घेतो घरात कोणी नसल्यावर
खरंच खूप अवघड आहे जगणं स्वार्थी लोक जीवनात असल्यावर ✔
जर मिळालीच संधी 😇
कोणाला मदत करण्याची
तर सारथी बना स्वार्थी नको ✔
तुझ्यापासून दूर होताना
एक गोष्ट प्रकर्षाने समजली 😇
प्रत्येकजण स्वार्थी नावाची व्याख्या
ही आपल्या गरजेनुसार ठरवतो✔
आपल्या खास असणाऱ्या व्यक्तीसाठीही 😏
आपण खास असतो
पण गरजेपुरते✔
मला वाटत स्वार्थी होण्यातच
इथे शहाणपण आहे कारण 😏
निस्वार्थ माणसांच्या नशीबी इथे
फक्त एकटेपण लिहलेल आहे✔
हा विचार व्यर्थ आहे
भेटतात येथे आपले 😏
कारण प्रत्येकाचे
आपले स्वार्थ आहेत ✔

माझा अनुभव हाच सांगतो कि 😇
नेहमी शांतता चांगली कारण
नाजूक शब्दांनी लोक नाराज होतात✔
Marathi Tomane Status
आपल्या पायाचा उपयोग
आयुष्यात पुढे जाण्यासाठीच करा 😏
उगाच लोकांना पायात पाय घालून
पाडण्यात तुम्हाला आनंद मिळणार नाही ✔
आपली अडचण कधीही कोणाला सांगू नका 😏
कारण स्वार्थी लोक असाच संधीची वाट पाहत असतात ✔
वाईट वेळात माझी साथ सोडल्याचे आभार 😏
त्याच्यामुळेच मी आज एकटा लढू शकलो ✔
खूप माणसांना इतरांची मदत करण्यापेक्षा 😏
त्याना मागे ओढण्यात जास्त आनंद मिळतो ✔
माणसांची गरज संपली 😇
कि वागण्याची पद्दत सुद्धा बदलते ✔
नातं हे प्रेमाने जपलं कि आयुष्यभर साथ येईल 😇
पण कामापुरतं जपलं कि काम झाल्यावर तुटून जाईल✔

मराठी सुविचार टोमणे | Puneri Tomne In Marathi

या भागात आपल्याला राजकारण टेटस (Family status marathi) पाहायला मिळतील.

Puneri Tomne In Marathi
जर व्हायचं असेल तर 😇
कोणत्यातरी दुःखावरचं औषध बना
दुःख तर प्रत्येक माणूस देतो.✔
जर तुम्हाला माझे विचार पटत नसतील 😏
तर तुमचे विचार बदला
कारण मी स्वार्थी व्यक्ती आहे ✔
इकडच्या गोष्टी तिकडे 😏
आणि नंतर गावभर करण्यात
ई-मेल पेक्षा female पुढे असतात ✔
ज्यांच्याकडे Heart नाहीये 😇
आजकाल ते पण Hurt होतात ✔
वेळ बदलली कि 😏
माणसं हि बदलतात ✔
काही लोक निघून गेल्यावरच 😇
आपले जीवन सुंदर होते ✔
नेहमी मतलबी लोकांपासून 😏
चार हाथ लांबच राहावे ✔

Selfish Quotes In Marathi
चेहऱ्यावर नेहमी हसू पण मनात खूपकाही साठलं होते 😇
आले होते भरून डोळे कोणालाही दिसले नव्हते✔
आपण बेअक्कल आहोत 😇हे दाखवण्याची संधी प्रत्येकाला मिळते
काही माणसे त्यात पण घाई करतात✔
या जगात शब्दांची किंमत खूप आहे कारण 😏
माणसं जोडण्यात आणि माणसं तोडण्यात शब्दच लागतात ✔
पाकिटाला बारीक छिद्र पडले 😏
पैशांपेक्षा जास्त नाती सरकली✔
खूप विश्वास ठेवला होता तुझ्यावर 😇
पण सरड्या पेक्षाही लवकर रंग बदलला तू✔

मराठी स्टेटस स्वार्थी लोक | Selfish Quotes In Marathi

या भागात आपल्याला मराठी टोमणे स्टेटस (Selfish status in marathi) पाहायला मिळतील.

Rajkaran Status Marathi
हिशोब ठेवा प्रत्येक गोष्टीचा 😏
आजकल लोक विचारतात
तू केलस तरी काय माझ्यासाठी✔

खरा वेळ तर स्वप्न पूर्ण करायला लागतो 😇
माणसांना बदलायला एक सेकंद ही पुरेसा असतो ✔
एका समजूतदार व्यक्तीशी केलेलं प्रेम
आणि आणि एका निर्धनाची केलेली मैत्री 😏
पूर्ण जीवनभर टिकून राहते
कारण त्यात स्वार्थ कधीच नसतो ✔
सर्वजण सोबत होते माझ्याबरोबर 😇
तरीसुद्धा सावलीच एकटीच दिसली संकटात माझ्यासोबत ✔
जर तू आनंदी असलीस
तर मलाही आनंद होतो 😏
म्हणून तू सदा आनंदी राहा
असं बोलणारी माझी आईच फक्त ✔
जर जीवनात आनंदी राहायचे असेल तर 😇
स्वार्थी लोकांशी संबंध न ठेवलेलेच बरे ✔
स्वार्थ हा प्रत्येक माणसात असतो
पण कोणत्याहि व्यक्तीचा 😏
हक्क न मारता जो जगतो
तो खरा माणूस ✔
थोडासा मान काय दिला 😇
तर लोक डोक्यावर चडून नाचायलाच लागतात ✔
सगळ्यांची मन जपता जपता 😇
माझं मन जपणारं कोणीच उरलं नाही ✔
नको असणारया अपेक्षा वाढल्या कि 😏
हवी असणारी जवळची माणसे गमवावी लागतात✔
कोणाची मन जपण्यापेक्षा 😇
असं वाटते कि एकटं राहिलेले बरं✔

स्वार्थी माणसे स्टेटस मराठी | Rajkaran Status Marathi

या भागात आपल्याला स्वार्थी मित्र स्टेटस मराठी (Rajkaran attitude status marathi) पाहायला मिळतील.

Marathi Tomne Photo
प्रेम तुझं माझ्यावरं आधी सारखं दिसत नाही
आजकाल तुझी मिठी सुद्धा घट्ट बसत नाही ✔
आई म्हटली होती मला
"स्वार्थी आहे बाळा हे जग"
मी म्हंटल होतं "अगं नाही आई"
जरा माझ्या नजरेने बघ 😇
तेव्हाच तिला कदाचित
माझ्या अल्लडपणाची जाणीव झाली
"बरं बाई"म्हणून गालातल्या गालात हसली
उशीर झाला होता आता खूप
जेव्हा मला दुनियादारी समजली 😇
आई अगदी बरोबर सांगत होती
वेळेबरोबर झालेल्या जखमांनी साक्ष दिली✔
कधीकधी पडावं लागतं 😇
सावरणारे हात कोणते आहेत
हे ओळखण्यासाठी✔
जर आठवणींना मरण आले असते 😏
तर तिला विसरून जाणे सोपे झाले असते✔
परिस्थतीने गरीब असाल तरी चालेल 😇
पण विचारांनी कधी गरीब होउ नका ✔
मी काही खास नाही पण 😇
माझ्यासारखे लोक खूप कमी आहेत ✔
आजकाल लोक माणसाचा स्वभाव आवडला म्हणून नाही तर 😏
त्याच्याकडे किती पैसा आहे हे बघून नाते बनवतात ✔
सल्ला देण्यासाठी खूप लोक मिळतील पण 😇
प्रत्येक्ष मदत करण्यासाठी मोजकेच पुढे येतील✔
आपल्या लोकांचे खरे चेहरे 😏
हे संकटाच्या वेळीच आपल्याला कळतात ✔
कमीपणा घेणारे काडी लहान नसतात 😇
कारण कमीपणा घेण्यासाठी नेहमी मोठे मन असावे लागते ✔
दुसऱ्यांच्या दुःखावर हसणाऱ्या माणसाची 😏
माणुसकी केव्हाच नष्ट झालेली असते ✔

खोटे बोलणे स्टेटस मराठी | Marathi Tomne Photo

या भागात आपल्याला स्वार्थी लोक मराठी स्टेटस (Status for family in marathi) पाहायला मिळतील.

मराठी स्टेटस स्वार्थी लोक
चेहरा बदलला तर काही त्रास होत नाही 😇
पण जर माणसाचा स्वभाव बदलला तर खूप त्रास होतो✔
कुठल्याही व्यक्तीला दुःख देणे
समुद्रात दगड फेकण्याना इतकं सोप आहे 😏
पण हे कुणालाच माहीत नसतं की
समुद्राची खोली किती आहे✔
अश्रूंस कधी वजन नसतं पण 😇
ते डोळ्यातून वाहून गेल्यावर मन हलकं होतं✔
जेव्हापासून ती मला फसवून गेली आहे 😏
हे मन प्रेम करण्यास घाबरते एवढेच काय तर
ओळखीच्या माणसाशी देखील बोलण्यास तयार नसते✔
जवळच्या माणसांनी तोडलेली वचने 😇
कायम आठवणीत राहतात✔
आपले नातेवाईक सुद्धा 😏
तेव्हाच नातं निभावतात
जेव्हा आपल्याकडे पैसाअडका असेल ✔
इथे फक्त पैशाला किंमत आहे माणसांना नाही✔
विजय मिळवायचा असेल 😏
तर स्वार्थी लोकांचा आधी अभ्यास करा ✔
स्वार्थी माणसे स्टेटस मराठी
लोक म्हणतात दुःख हे वाईट असतं 😏
जेव्हा येतं आपल्याला रडवून जातं
परंतु मी म्हणतो दुःख चांगलं असते जेव्हा येते काहीतरी शिकवून जाते✔

आम्हाला आशा आहे कि खास मराठी खोचक टोमणे | Marathi tomane status | Marathi tomane messages आपल्याला आवडले असतील तर कंमेंट मध्ये जरूर आपली प्रतिक्रिया कळवा.

तुमच्याजवळ अजून मराठी टोमणे स्वार्थी मित्रासाठी (Marathi tomane sms-messages),मराठी टोमणे मॅसेज (Marathi tomane for friends) असतील तर आम्हाला पाठवा किंवा कंमेंट करा आम्ही त्या नक्की पोस्ट करू.आपल्या मित्र मैत्रिणींना आपल्या नातेवाईकांना अवश्य पाठवा तसेच सोसिअल मीडिया वर शेयर करायला विसरू नका.

10000+ Stylish And Fancy Letters
Dp For Whatsapp :Download 10000+ Whatsapp Dp from here