Happy Birthday Wishes In Hindi
Birthday Wishes In Marathi
Hindi Quotes
Marathi Quotes
BirthdayWishesInHindi.in

वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा मराठी कविता

नमस्कार मित्रांनो आम्ही या लेखात आपल्यासाठी काही सुंदर वाढदिवस कविता घेऊन आलो आहोत. आपल्या प्रिय व्यक्तीला वाढदिवसाच्या शुभेछया हि काही खासच असाव्या लागतात. त्यासाठी या लेखात एकापेक्षा एक सर्वोत्कृष्ट वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा मराठी कविता मित्रासाठी, वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा मराठी कविता बाबा,वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा मराठी कविता भाऊ, बहीण, आई, मैत्रीण अश्या सर्वांसाठी घेऊन आलो आहोत. तरी अशा आहे कि आपल्याला ह्या वाढदिवसाच्या कविता नक्कीच आवडतील.

Happy Birthday Wishes Marathi Kavita

वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा मराठी कविता

माझ्या आयुष्याची सावली ❣
आई माझी विठू माऊली
कष्ट केलेस अतोनात
भरविण्या मला तू घास 🔥
केलीस मजवर तु माया
जशी एखाद्या वटवृक्षाची छाया
माझ्या आयुष्याची सावली 🔥
आई माझी विठू माऊली
🎂 आई तुला वाढदिवसाच्या अनंत शुभेच्छा 🎂🍰🎉💥
তততততততততততততততততত

happy birthday wishes marathi kavita

आईबाबांच्या मारापासून वाचवणारी
मोठी बहीण असते ❣
प्रत्येक संकटात पाठीशी उभी राहणारी
मोठी बहीण असते 🔥
आपल्या चेहर्‍यावर आनंद बघून जिला खूप आनंद होतो
ती मोठी बहीण असते
🎂 ताई तुला वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा 🎂🍰🎉💥
তততততততততততততততততত

वाढदिवसाच्या शुभेच्छा मराठी कविता

आयुष्याच्या वाटेवर ❣
अनेकांचे चेहरे बदलताना पाहिले
प्रत्येक वेळी मी 🔥
आईला माझ्यावर प्रेम करताना पाहिले
🎂 आई तुला वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा 🎂🍰🎉💥
তততততততততততততততততত

वाढदिवस कविता

पूर्ण शहरात चर्चातर असणारच
सगळ्या चौकात गाणी तर वाजणारच ❣
सगळ्या रस्त्यांवर धिंगाना तर घालणारच
सगळ्या मित्रांच्या हृदयावर राज्य करणारच 🔥
तुमच्या वाढदिवशी पार्टी तर होणारच
🎂 वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा 🎂🍰🎉💥
তততততততততততততততততত

birthday kavita in marathi

रडवतो हसवतो तो भाऊ असतो ❣
नेहमी त्रास देते ती बहीण असते
जिवापाड प्रेम करते ती आई असते 🔥
व्यक्त न करता काळजी करतात ते वडील असतात
🎂 वाढदिवसाच्या अगणित शुभेच्छा 🎂🍰🎉💥
তততততততততততততততততত

जेव्हा मी नाराज असतो तेव्हा तू मला हसवले
जेव्हा तू नाराज होतीस तेव्हा मी तुला हसवले ❣
आपले मैत्रीचे नाते असेच आपण टिकवले
🎂 तुला वाढदिवसाच्या अनंत शुभेच्छा 🎂🍰🎉💥
তততততততততততততততততত

कठीण परिस्थितीत आपल्या
अजून मजबूत व्हावे आपले नाते ❣
प्रत्येक क्षण एकमेकांची सोबत व्हावी
नजर न लागो आपल्या नात्याला कोणाची 🔥
तुम्हाला आजचा दिवस आनंदाचा जावो मिस्टर
🎂 माझ्या प्रेमळ नवऱ्याला वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा 🎂🍰🎉💥
তততততততততততততততততত

birthday poem in marathi

तू मला जाणणारी
तू मला समजून घेणारी ❣
तू मला जपणारी
तू माझ्या जीवनातील गीत, संगीत, प्रीत आहेस 🔥
तू माझ्या जगण्यातला अर्थ
🎂 बायको तुला वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा 🎂🍰🎉💥
তততততততততততততততততত

बार बार ये दिन आये
बार बार ये दिल गाये ❣
आप जियो हजारो साल
ये मेरी है आरजू 🔥
हॅपी बर्थडे टू यु आजोबा
हॅपी बर्थडे टू यु आजोबा
🎂 आजोबा तुम्हाला वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा 🎂🍰🎉💥
তততততততততততততততততত

अनुभवांनी भरलेले आयुष्य ❣
चालून थकते काही पावले
जवळ जाता ओळखते न पाहता
चेहरा पाहून व्यक्ति परखते ती माझी आजी
🎂 आजी तुला वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा 🎂🍰🎉💥
তততততততততততততততততত

आकाशात लाखो तारे दिसतात
परंतु सूर्यासारखा तेजस्वी कोणीही नाही ❣
जगात लाखो चेहरे दिसतात
परंतु तुझ्यासारखा सुंदर कोणीच नाही
🎂 स्वीट हार्ट तुला वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा 🎂🍰🎉💥
তততততততততততততততততত

happy birthday kavita in marathi

रोमांचित करणारा स्पर्श तुझा
वेडावलेल्या मनाला अजूनच वेड करतो ❣
तुझ्या स्पर्शातून आपल्या प्रेमाचा खुलासा होतो
🎂 स्वीटहार्ट वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा 🎂🍰🎉💥
তততততততততততততততততত

सूर्यासारखा प्रखर हो
चंद्रासारखा शितल हो ❣
फुलांसारखा सुगंधित हो
कुबेरा सारखा श्रीमंत हो
आई सरस्वती सारखा विद्वान हो 🔥
आणि आपल्या प्रत्येक कार्यात यशस्वी हो
हीच परमेश्वर चरणी प्रार्थना
🎂 बाळा तुला पहिल्या वाढदिवसानिमित्त खुप सारे प्रेम आणि शुभेच्छा 🎂🍰🎉💥
তততততততততততততততততত

सूर्या सारखी प्रखर हो
चंद्रासारखी शीतल हो ❣
फुलांसारखी सुगंधित हो
कुबेरासारखी श्रीमंत हो
आई सरस्वती सारखी विद्वान हो 🔥
आणि आपल्या प्रत्येक कार्यात यशस्वी हो
🎂 बाळा तुला वाढदिवसानिमित्त खुप सारे प्रेम आणि शुभेच्छा 🎂🍰🎉💥
তততততততততততততততততত

सगळ्यात निराळी माझी ताई
सगळ्यांहुन प्रिय मला माझी ताई ❣
या जगात फक्त सुखच सर्व काही नसते
मला माझ्या सुखापेक्षा प्रिय आहे माझी ताई
🎂 जन्मदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा 🎂🍰🎉💥
তততততততততততততততততত

मंदिराचा उंच कळस म्हणजे आई ❣
अंगणातील सुगंधी तुळस म्हणजे आई
वारकऱ्यांच्या मुखातील पवित्र संतवाणी म्हणजे आई 🔥
प्रखर उन्हात थंडगार पाणी म्हणजे आई
🎂 वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा आई 🎂🍰🎉💥
তততততততততততততততততত

तुझ्या मायेचा स्पर्श आहे उबदार
नेहमीच दिलास तू संकटात आधार
दिला तु आत्मविश्वास ❣
बनला तू माझा श्वास
एकच प्रार्थना देवाला 🔥
पुढच्या जन्मी ही हाच भाऊ मिळू दे मला
🎂 वाढदिवसाच्या अनंत शुभेच्छा 🎂🍰🎉💥
তততততততততততততততততত

happy birthday wishes marathi kavita sms

हसत खेळत कसे जगायचे हे मी तुमच्या कडून शिकले ❣
संकटाशी दोन हात कसे करायचे हे मी तुमच्या कडून शिकले
कष्ट मेहनत कशी करावी हे मी तुमच्या कडून शिकले 🔥
आज माझी सर्व स्वप्न पूर्ण झाली ही तुमच्या पाठिंब्यामुळे
🎂 तुम्हाला वाढदिवसाच्या अगणित शुभेच्छा 🎂🍰🎉💥
তততততততততততততততততত

या जगी आईसारखे कोण आहे ❣
तिचे जन्मोजन्मीचे कर्ज आहे
असे कर्ज हे ज्यास व्याज नाही
त्या कर्जाविना या जीवनास साज नाही 🔥
आईसारखे कौतुकाचे बोल नाही
तिच्या यातनांना या जगात तोड नाही
या जगात आई आई एवढे कशालाच मोल नाही
🎂 माझ्या प्रिय आईस वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा 🎂🍰🎉💥
তততততততততততততততততত

रखरखत्या उन्हातील थंडगार सावली आहात तुम्ही
जत्रांमध्ये आपल्या खांद्यावर घेऊन चालणारी पावले आहात तुम्ही ❣
माझ्या सर्व सुखांच्या पेटीची चावी आहात तुम्ही
🎂 तुम्हाला वाढदिवसाच्या मनःपूर्वक शुभेच्छा 🎂🍰🎉💥
তততততততততততততততততত

तू माझ्या जीवनात आनंद भरला ❣
मी तुझे जग फुलांनी सजवीन
मी तुझा प्रत्येक दिवस सुंदर बनवेल
🎂 तुला वाढदिवसाच्या अनंत शुभेच्छा 🎂🍰🎉💥
তততততততততততততততততত

लग्न म्हणजे केवळ अडीच अक्षर नव्हेत
सात पावलांनी जोडले जाणारे जन्मभराचे ऋणानुबंध आहेत ❣
आयुष्यातला एक अनोखा मनस्वी प्रसंग आहे
काही क्षण हृदयाच्या कप्प्यात साठवण्यासाठी 🔥
तर काही क्षण डोळ्यांच्या पापण्यांवर थांबवण्यासाठी
आयुष्यभर जतन करण्यासाठी आनंद सोहळा या नवीन आयुष्याचा
🎂 माझ्या प्रेमळ नवऱ्याला वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा 🎂🍰🎉💥
তততততততততততততততততত

धडधड माझ्या हृदयाची तू आहेस
जगू शकत नाही मी तुझ्याशिवाय ❣
तो श्वास आहेस तू
मारून जाईन मी तुझ्याशिवाय
माझ्या ओठांवरील गीत आहेस तू 🔥
माझ्या आयुष्यातील चमकणारा तारा आहेस तू
🎂 माझ्या प्रेमळ बायकोला वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा 🎂🍰🎉💥
তততততততততততততততততত

छान छान गोष्टी म्हणजे आजोबा ❣
लहानपणीच्या खूप आठवणी म्हणजे आजोबा
एका पिढीचा अनुभव म्हणजे आजोबा
रानातली सैर म्हणजे आजोबा
जत्रेतील मज्जा म्हणजे आजोबा 🔥
खाऊचा डब्बा म्हणजे आजोबा
🎂 तुम्हाला वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा 🎂🍰🎉💥
তততততততততততততততততত

असेन मी तुझ्या हृदयात कायम
प्रेम आपले निस्वार्थ कधीही होणार नाही कम ❣
आयुष्यात येतात कभी खुशी कभी गम
पण तुझ्या सोबत राहील मी हर कदम
🎂 स्वीट हार्ट तुला वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा 🎂🍰🎉💥
তততততততততততততততততত

आमचा प्रिय मुलगा आज तुझा वाढदिवस
तुमची प्रत्येक स्वप्न पूर्ण होऊ दे ❣
तुमच्या पंखांना नवे बळ मिळू दे
आणि आयुष्यात तुम्ही आनंदी होऊ दे 🔥
तुमच्या भावी आयुष्यासाठी शुभेच्छा
🎂 तुम्हाला वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा 🎂🍰🎉💥
তততততততততততততততততত

birthday marathi kavita shayari

प्रत्येकाला एक तरी लेक असावी
तिच्या जन्मानंतर आपण बर्फी वाटावी ❣
प्रत्येकाला एक तरी लेक असावी
सुंदर फ्रॉक घालून जणू ती एक परीच भासावी
प्रत्येकाला एक तरी लेक असावी 🔥
कधी कच्ची कधी पक्की पोळी करून
तिने घासभर मला भरवावी
🎂 माझ्या लाडक्या लेकीला वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा 🎂🍰🎉💥
তততততততততততততততততত

माझे विश्व तूच आहेस ❣
माझे सुख तूच आहेस
आयुष्याच्या वाटेवरील प्रकाश तूच आहेस 🔥
माझ्या जगण्याचा आधार तूच आहेस
🎂 वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा 🎂🍰🎉💥
তততততততততততততততততত

साजूक तूप मायेच
आहे तू दुसरं रूप आईच ❣
निस्वार्थ प्रेमाची हाक
काळजी रूपी धाक
कधी बचावाची ढाल 🔥
कधी प्रेमाची शाल
जागा आईची भरून काढाया
परमेश्‍वराने निर्माण केलेली ताई
🎂 ताई तुला वाढदिवसाच्या अगणित शुभेच्छा 🎂🍰🎉💥
তততততততততততততততততত

वडिलांमुळे माझ्या ओठांवर हास्य आहे ❣
वडिलांमुळे माझ्या चेहऱ्यावर आनंद आहे
वडील माझे देवापेक्षा कमी नाहीत 🔥
कारण वडिलांमुळे माझ्या आयुष्यात सुख आहे
🎂 वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा 🎂🍰🎉💥
তততততততততততততততততত

काजळ बनून तुझ्या डोळ्यांमध्ये सामावेल
तुझ्या प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर मी बनेल ❣
आयुष्याच्या कठीण काळात सोबत तुझ्या असेल
🎂 तुला वाढदिवसाच्या अनंत शुभेच्छा 🎂🍰🎉💥
তততততততততততততততততত

कितीही रागावले मी तुझ्यावर तरी समजून मला घेतोस
रुसले कधी मी तुझ्यावर तरी जवळ मला घेतोस ❣
रडवले कधी मी तुला तर कधी हसवले
माझ्या सर्व इच्छा पूर्ण केल्यास
🎂 माझ्या प्रेमळ नवऱ्याला वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा 🎂🍰🎉💥
তততততততততততততততততত

संकटाच्या वेळी नेहमीच माझ्या मागे उभी राहतेस
मला नेहमी जिवापाड जपतेस ❣
एवढं प्रेम माझ्यावर का करतेस
🎂 तुला वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा जान 🎂🍰🎉💥
তততততততততততততততততত

आवड माझी आहेस तू
निवड माझी आहेस तू ❣
श्वास माझा आहेस तू
जास्त कोणाची गरज नाही मला
कारण माझ्याकडे एकच अशी व्यक्ती आहेस तू 🔥
जी लाखात एक आहे
🎂 बायको तुला वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा 🎂🍰🎉💥
তততততততততততততততততত

तुम्ही मला अंगाखांद्यावर खेळवले
तुम्हीच मला जीवन जगणे शिकविले ❣
खरच भाग्यवान असतात ती मुले
ज्यांना तुमच्या सारखे प्रेमळ आजोबा मिळाले
आजोबा तुम्हाला तुमच्या लाडक्या नातवाकडून
🎂 वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा 🎂🍰🎉💥
তততততততততততততততততত

प्रिय आजी ❣
अजुनही हवाहवासा वाटतो तुझा प्रेमळ स्पर्श
अजुनही ऐकाव्याश्या वाटतात तुझ्या श्री कृष्णाच्या गोष्टी
अजुनही आठवतात तुझी चांदोमामांची ओव्या
अजुनही हवीशी वाटते तुझ्या मायेची उबदार कुस
अजुनही हवासा वाटतो तुझा आशीर्वाद 🔥
आणि जगण्याला नवे बळ देणारी तू
अजुनही हवीहवीशी वाटतेस तू
ईश्वराने तुला दीर्घायुष्य द्याव
हेच त्याच्याकडे मागणं
🎂 आजी तुला वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा 🎂🍰🎉💥
তততততততততততততততততত

माझे स्वप्न तू
माझे जीवन तू ❣
माझा श्वास तू
माझे प्रेम तू 🔥
माझे सर्वस्व तू
🎂 तुला वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा स्वीटहार्ट 🎂🍰🎉💥
তততততততততততততততততত

नाते आपले प्रेमाचे
प्रत्येक दिवशी फुलावे ❣
जन्मदिवशी तुझ्या
माझ्या शुभेच्छांच्या वर्षावात तू भिजावे
🎂 स्वीटहार्ट तुला वाढदिवसाच्या अनंत शुभेच्छा 🎂🍰🎉💥
তততততততততততততততততত

पहाटेच्या सूर्याची सोनेरी किरणे ❣
सोनेरी किरणांचा सोन्यासारखा दिवस
सोन्याच्या दिवसाच्या सोनेरी शुभेच्छा 🔥
केवळ माझ्या सोन्यासारख्या मुलाला
🎂 बाळा तुला वाढदिवसाच्या अनंत शुभेच्छा 🎂🍰🎉💥
তততততততততততততততততত

मूठ आवळून तू माझं बोट घट्ट धरतेस ❣
तेव्हा प्रत्येक क्षण मला खास होतो
तुझ्या त्या इवल्याशा मुठीत 🔥
मला जग जिंकल्याचा भास होतो
🎂 मुली तुला वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा 🎂🍰🎉💥
তততততততততততততততততত

happy birthday kavita in marathi

बघता तुझे रूप मिळतो मला दिलासा ❣
तुझ्यात शोधतो मी मला दिसे मला एक आरसा
शोधताना आरशात तुला माझ्या जवळ आई तू भासे 🔥
आयुष्य माझे तुझ्याशिवाय जसे पाण्याशिवाय मासे
🎂 वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा आई 🎂🍰🎉💥
তততততততততততততততততত

मेरी प्यारी बहना ❣
लाखो मे मिलती है तेरे जैसी बहना
पर करोडो मे मिलता है मेरे जैसा भैया 🔥
मेरी प्यारी बहना सदा हसती रहना
🎂 वाढदिवसाच्या अगणित शुभेच्छा 🎂🍰🎉💥
তততততততততততততততততত

सूर्याप्रमाणे तळपत राहो
तुमच्या कर्तुत्वाची ख्याती ❣
प्रेमाने वृद्धिंगत व्हावी
जन्मोजन्मीची नाती
🎂 वाढदिवसाच्या अनंत शुभेच्छा 🎂🍰🎉💥
তততততততততততততততততত

तुम्ही माझा अभिमान आहात ❣
तुम्ही माझा स्वाभिमान आहात
तुम्ही माझी जमीन तर कधी आभाळ आहात 🔥
माझ्या यशाचे रहस्य तुम्ही आहात
🎂 तुम्हाला वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा 🎂🍰🎉💥
তততততততততততততততততত

चालते वाकून काठी टेकून
हळूहळू आहे तिची चाल ❣
वाढले असले वय जरी
तरी माझी आजी आहे कमाल
🎂 आजी तुला वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा 🎂🍰🎉💥
তততততততততততততততততত

जीवनात प्रत्येक गोल असावा क्लियर
तुला यश मिळू विदाऊट एनी फियर ❣
प्रत्येक क्षण जगा विदाऊट टीयर
एन्जॉय युवर डे माय डियर
🎂 वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा 🎂🍰🎉💥
তততততততততততততততততত

आपल्या दोघांचं हे प्रेमाचे बंधन सदा कायम रहावे ❣
प्रेम आपल्या दोघांमधले सदा वाढावे
नातं आपल्या दोघांमधलं सात जन्म टिकावे 🔥
आपण नेहमी आनंदी रहावे
लव्ह यू हबी
🎂 तुम्हाला वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा 🎂🍰🎉💥
তততততততততততততততততত

खेळायचा असो चेस किंवा ❣
मैदानावर क्रिकेट फरक पडत नाही
जेव्हा माझ्या बरोबर माझे आजोबा असतात 🔥
दिवस नेहमी आनंदी जातात
🎂 आजोबा तुम्हाला वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा 🎂🍰🎉💥
তততততততততততততততততত

वेळ कसा निघून जातो काही कळतच नाही
जेव्हा मी तुझे बालपणीचे फोटो पाहतो ❣
तू लहानाचा मोठा कधी झालास हे कळालेच नाही
बाळा तुझ्या भावी आयुष्यासाठी शुभेच्छा
🎂 तुला वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा 🎂🍰🎉💥
তততততততততততততততততত

ती माझी मुलगी नाही ती तर माझा श्वास आहे ❣
ती माझे स्वप्न नाही ती तर माझा विश्वास आहे
बाबा होण्यासारखे या जगात कोणताच आनंद नाही 🔥
तिचा चेहऱ्यावरच हसू बघण्यासारखे कोणतेच सुख नाही
🎂 तुम्हाला वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा 🎂🍰🎉💥
তততততততততততততততততত

एक हार करण्यासाठी शेकडो फुलांची गरज असते ❣
दिव्य आरती करण्यासाठी हजारो दिव्यांची गरज असते
महासागर तयार होण्याकरिता लाखो थेंबांची गरज असते 🔥
पण आपल्या लेकराच्या जिवनाला स्वर्ग बनवण्यासाठी त्याची आई पुरेशी असते
🎂 आई तुला वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा 🎂🍰🎉💥
তততততততততততততততততত

मुंबई असते खूप घाई ❣
शिर्डीत आहेत बाबा साई
फुलात सुगंधी फुल जाई
गल्लीगल्लीत असतात भाई 🔥
जगात भारी माझी आई
तुझ्या लाडक्या लेकींकडून
🎂 वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा आई 🎂🍰🎉💥
তততততততততততততততততত

तु माझ्या गाभाऱ्यातील देव आहे ❣
सेवा केली कितीही तरी ती कमीच आहे
तुझे कष्ट खूप आहेत तुझ्यासाठी मात्र मी तुझा प्राण आहे
आयुष्याला वळण माझ्या दिले
पाळणा करून हाताचा तू मला वाढवले 🔥
माझ्यात संस्कार तुझी रुजले
तुझ्याकडुन शिकलो कष्ट करण्याची गोडी
आई किती गाऊ मी तुझी थोरवी
तुझ्यासारखा तुझ्या सारखा या जगात कोणीच नाही
घेऊन यावा आनंद प्रत्येक दिवस तुझ्या आयुष्यात
आता हेच मागणे परमेश्वरास
🎂 आई तुला वाढदिवसाच्या अनंत शुभेच्छा 🎂🍰🎉💥
তততততততততততততততততত

मायेचा पाझर म्हणजे आई
आनंदाचा महासागर म्हणजे आई ❣
संकटात आधार म्हणजे आई
🎂 आई तुला वाढदिवसाच्या अनंत शुभेच्छा 🎂🍰🎉💥
তততততততততততততততততত

दुःखात हसवते सुखात झुलवते जाते गोड अंगाई
या जगात सगळ्याहुंन प्रिय मला माझी आई ❣
ठेच लागता माझ्या पायी यातना होती तिच्या हृदय
तेहतीस कोटी देवापेक्षा श्रेष्ठ मला माझी आई
🎂 वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा आई 🎂🍰🎉💥
তততততততততততততততততত

happy birthday poem marathi

वात्सल्याची एक पवित्र मूर्ती म्हणजे आई
मायेचा महासागर म्हणजे आई ❣
साक्षात परमेश्वर म्हणजे आई
🎂 आई तुला वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा 🎂🍰🎉💥
তততততততততততততততততত

माझ्या प्रत्येक जखमेच औषध आहेस तू
माझ्या आयुष्यातील आनंदाचे कारण आहेस तू ❣
काय सांगू तुला माझ्यासाठी सर्व काही आहेस तू
🎂 माझ्या लाडक्या प्रेमळ बहिणीला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा 🎂🍰🎉💥
তততততততততততততততততত

=

माझ्या चेहऱ्यावरील हास्याचे आनंदाचे कारण आहेस तू
आयुष्यातील सर्व सुखांसाठी पात्र आहेस तू ❣
नेहमी माझ्या पाठीशी उभी राहिलीस माझा जीव आहेस तू
🎂 ताई तुला वाढदिवसाच्या अगणित शुभेच्छा 🎂🍰🎉💥
তততততততততততততততততত

आपण कधी हसणार आहे
आपण कधी रडणार आहे ❣
संपूर्ण जीवन मी तुला जपणार आहे
🎂 माझ्या लाडक्या बहिणीला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा 🎂🍰🎉💥
তততততততততততততততততত

आईच दुसरे रूप म्हणजे आपली बहिण
प्रेमाचं दुसरे रूप म्हणजे आपली बहीण ❣
आनंद म्हणजे आपली बहीण
विश्वास म्हणजे आपली बहीण 🔥
सुखदुःखांची साथी आपली बहीण
भावासाठी वेडी आपली बहीण
अशा नेहमी डोक्यात जाणार्‍या बहिणीला
🎂 मनापासून वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा 🎂🍰🎉💥
তততততততততততততততততত

आई सारखी भासते मला माझ्या मोठ्या बहिणीची माया ❣
एखाद्या वटवृक्षाप्रमाणे माझ्यावर देते ती छाया
काहीही न सांगता घेते मनाचा ठाव 🔥
संपूर्ण जीवन माझ्या ओठी माझ्या ताईचे नाव
🎂 वाढदिवसाच्या अनंत शुभेच्छा 🎂🍰🎉💥
তততততততততততততততততত

कोणत्या शब्दात सांगू ताई ❣
तू माझ्यासाठी काय आहेस
भुकेल्या जिवाचा मायेचा घास तू
वेदनेनंतरची माझी पहिली हाक तू 🔥
माझा प्रगाढ विश्वास तू
हृदयाच्या स्पंदनांतील माझा प्रत्येक श्वास तू
🎂 वाढदिवसाच्या अगणित शुभेच्छा ताई 🎂🍰🎉💥
তততততততততততততততততত

तुमचे प्रत्येक स्वप्न सत्यात उतरावे
उगवत्या सूर्याप्रमाणे तुमचं आयुष्य उजळावे ❣
त्याचा प्रकाश संपूर्ण आयुष्यात दिसावा
हीच देवाकडे इच्छा
🎂 तुम्हाला वाढदिवसाच्या अनंत शुभेच्छा 🎂🍰🎉💥
তততততততততততততততততত

स्वप्न असावीत नवी तुमची
मिळाव्यात त्यांना नव्या दिशा ❣
प्रत्येक स्वप्न पूर्ण व्हावे आपले
🎂 तुम्हाला वाढदिवसाच्या अनंत शुभेच्छा 🎂🍰🎉💥
তততততততততততততততততত

आपले इवलेसे हात पकडून जे आपल्याला चालायला शिकवतात
ते बाबा असतात ❣
आपण काही केल्यावर चांगले जे अभिमानाने सगळ्यांना सांगतात
ते बाबा असतात
आपल्या मुलांना कशाचीही कमी पडू नये यासाठी जे दिवस-रात्र कष्ट घेतात
ते बाबा असतात 🔥
आयुष्याच्या रस्त्यावर चालताना अपयश पासून सावरतात
ते बाबा असतात ❣
जे आपल्या मुलांवर निस्वार्थपणे प्रेम करतात
ते बाबा असतात
🎂 बाबा तुम्हाला वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा 🎂🍰🎉💥
তততততততততততততততততত

तुमचे प्रत्येक स्वप्न सत्यात उतरावे ❣
उगवत्या सूर्याप्रमाणे तुमचं आयुष्य उजळावे
त्याचा प्रकाश संपूर्ण आयुष्यात दिसावा 🔥
हीच देवाकडे इच्छा
🎂 तुम्हाला वाढदिवसाच्या अनंत शुभेच्छा 🎂🍰🎉💥
তততততততততততততততততত

आयुष्यात अनेक व्यक्ती भेटतात
काही डोक्यात जातात तर काही हृदयात घर करतात ❣
तू तुझ्या स्वभावाने प्रत्येकाच्या हृदयावर राज्य करतोस
🎂 तुला वाढदिवसाच्या अनंत शुभेच्छा 🎂🍰🎉💥
তততততততততততততততততত

पिवळ्या हळदीचा सुगंधी वास आणि खुललेला मेहंदी चा रंग ❣
तुमच्या आयुष्यात आल्याने खुलले प्रेमाचे अजुन नवीन रंग
🎂 माझ्या प्रेमळ नवऱ्याला वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा 🎂🍰🎉💥
তততততততততততততততততত

कधी हसणार आहे कधी रडणार आहे
मी सारी जिंदगी माझी तुला जपणार आहे ❣
मी सोबत हात कायमचा तुझा धरणार आहे
🎂 बायको तुला वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा 🎂🍰🎉💥
তততততততততততততততততত

जर प्रत्येक वळणवाटेवर
असेल तुझा हात हातात ❣
तर काट्यांनी भरलेल्या कठोर वाटेवर
देईन मी तुला साथ
🎂 बायको तुला वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा 🎂🍰🎉💥
তততততততততততততততততত

तुझे मन वेडे माझे ❣
माझे मन वेडे तुझे
🎂 तुला वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा 🎂🍰🎉💥
তততততততততততততততততত

माझ्या निरर्थक जगण्याला तू अर्थ दिलास ❣
आयुष्याच्या वाटेवर तू माझा प्राण झालीस
🎂 वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा जानु 🎂🍰🎉
তততততততততততততততততত

आज तु अजून एक वर्ष मोठा झालास हे अगदी खरं आहे
पण आई-बाबांसमोर आपली मुलं कधी मोठी असतात का रे ❣
मुलांच्या सर्व चुकांना माफ करणे
अनेक दोषांसहीत प्रेमाने त्यांचा स्वीकार करणे 🔥
जगण्याचा एकेक पैलू त्यांना उलगडून दाखवणे
आणि व्यक्ती म्हणून त्यांचा सर्वांगीण विकास घडविणे
ह्याचसाठी तर धडपड असते प्रत्येक आईबापाची
खुप मोठा हो कीर्तिवंत हो आमचे आशीर्वाद
सदैव तुझ्या पाठीशी आहेत
🎂 वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा 🎂🍰🎉💥
তততততততততততততততততত

तू माझ्या जीवनातील देवाने दिलेली सर्वात अनमोल भेट आहेस
माझ्या चेहर्‍यावरचे हास्य तू आहेस ❣
माझ्या जीवनातील आनंदाचे कारण तू आहेस
माझा जीव की प्राण तू आहेस
🎂 प्रिय बाळा तुला वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा 🎂🍰🎉💥
তততততততততততততততততত

happy birthday marathi poem

जशी मोगऱ्याची उमलती कळी ❣
सोनचाफ्याची कोमळ पाकळी
तशीच नाजूक-साजूक रूपाने देखणी 🔥
माझी लेक सोनकळी
🎂 वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा बाळा 🎂🍰🎉💥
তততততততততততততততততত

माझं सुख तू आहेस माझं आयुष्य तू आहेस
माझा जीवनात झालेला आनंद तू आहेस ❣
माझ्या जगण्याची आशा आणि माझा श्वास तू आहेस
🎂 तुला वाढदिवसाच्या अनंत शुभेच्छा मुली 🎂🍰🎉💥
তততততততততততততততততত

वाढदिवसाच्या शुभेच्छा मराठी कविता

birthday kavita in marathi

birthday poem in marathi

Hello friends, in this article we have brought you some beautiful happy birthday wishes marathi kavita sms. In this article, we have brought one of the best birthday marathi kavita shayari for your beloved person, happy birthday kavita in marathi for your best friend, happy birthday poem marathi for your father, happy birthday marathi poem for your brother, sister, mother, girlfriend. So you will definitely love this birthday wishes poem in marathi.

We hope that if you liked chhan marathi vadhdivas kavita then do let us know in the comments.

Even if you have birthday poem for husband in marathi, happy birthday wife poem in marathi, वाढदिवसाच्या शुभेच्छा मराठी कविता डाउनलोड, birthday poem for best friend in marathi, then send us a message or write a comment. We will definitely post them.

Read More:-

50+ लग्नाच्या वाढदिवसाच्या शुभेच्छा आभार मराठी संदेश
10000+ Dp for whatsapp
Girls Dp | Dp For Girls [New 2022]
Whatsapp Dp For Boys | 100+ Boys Dp